1️Tổng Hợp Kênh Nạp

Đại Hiệp thân mến,

Để nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng, đồng thời với mục đích giúp quý đại hiệp nhận được lợi ích tối đa. BQT xin phép được giới thiệu các hình thức nạp Tiên Ngôc như sau:

1. NẠP QUA KÊNH SCOIN

Bước 1: Đại Hiệp vào trang https://scoin.vn/nap-vao-game?GameId=330525, đăng nhập vào tài khoản.

Bước 2: Chọn game Tuyệt Thế Trảm Yêu Ký

Bước 3: Chọn nhân vật và server muốn nạp

Bước 4: Chọn phương thức nạp là Thẻ cào

Bước 5: Chọn loại thẻ (Thẻ Scoin, Vcoin, Scoin Voucher)

Bước 6: Điền seri và mã thẻ rồi ấn nạp.

2. NẠP TỪ VÍ SCOIN

Bước 1: Đại Hiệp vào trang https://scoin.vn/nap-vao-game?GameId=330525, đăng nhập vào tài khoản.

Bước 2: Chọn game Tuyệt Thế Trảm Yêu Ký

Bước 3: Chọn nhân vật và server muốn nạp

Bước 4: Chọn phương thức nạp là Ví Scoin

Bước 5: Chọn gói hoặc số tiền muốn nạp rồi ấn nạp (Lưu ý: Số tiền muốn nạp phải bằng hoặc thấp hơn số tiền trong ví Scoin)

3. NẠP BẰNG THẺ NGÂN HÀNG

Bước 1: Đại Hiệp vào trang https://scoin.vn/nap-vao-game?GameId=330525, đăng nhập vào tài khoản.

Bước 2: Chọn game Tuyệt Thế Trảm Yêu Ký

Bước 3: Chọn nhân vật và server muốn nạp

Bước 4: Chọn phương thức nạp là Chuyển khoản Ngân Hàng

Bước 5: Chọn gói hoặc số tiền muốn nạp rồi ấn nạp

Bước 6: Chọn ngân hàng bạn Liên Kết với tài khoản VTC Mobile

Bước 7: Chọn gói nạp, copy số tài khoản và nội dung chuyển khoản để tiến hành nạp gói

4. NẠP QUA THẺ NỘI ĐỊA

Bước 1: Đại Hiệp vào trang https://scoin.vn/nap-vao-game?GameId=330525, đăng nhập vào tài khoản.

Bước 2: Chọn game Tuyệt Thế Trảm Yêu Ký

Bước 3: Chọn nhân vật và server muốn nạp

Bước 4: Chọn phương thức nạp là Thẻ Nội Địa (đối với thẻ nội địa)

Bước 5: Chọn gói nạp tương ứng rồi nạp

Last updated